на berd-lib2006.narod.ru
           на Народ.Ру
                   на Яндексе

 • Інформаційні ресурси
 • Інтернет-центр
 • Дитяча сторінка
 • Про рідне місто з любов'ю
 • Новини
 • Контакти
 • Фотогалерея
 • Назва  2. Природничі науки

  Большая книга знаний. - М., 2007.-208с.

  Сухарев С.М. Основи екології та охорони довкілля: Навчальний посібник.-К.,2006.-394с.

  Форт Ч. Вулканы небес.-М.,2007.-320с.

  22. Фізико-математичні науки

  Вища математика6 Навч.посібник у 2-х частинах.-Суми, 2006.-614с.

  26 Науки про Землю

  Краєзнавчий збірник: Статті та матер..-Суми, 2006.-250с.

  Мандруймо у дивосвіт: Георгаф.атлас для наймолодших.-К., 2007.-95с.

  Масляк П.О. Країнознавство: Підручник.-К., 2007.-292с.

  28 Біологічні науки

  Алейніков І.М., Захарченко М.О. Біологія. Інформація, тести, задачі, відповіді.-К., 2006.-184с.

  Собко В.Г. Стежинами Червоної книги.-К, 2007.-280с.

  Шаламов Р.В. Биология: Справочник.-Харьков, 2006.-624с.

  3 Техніка. Технічні науки

  Білик В.М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи: Навч.посіб..-К.,2006.-232с.

  Дарда И.В. Стильные наряды на скорую руку.-М., 2006.-304с.

  Зайцева А.А. Стильный дизайн для вашего дома.-М., 2007.-304с.

  Сотникова Н.А. Энциклопедия вышивки крестом.-М., 2007.-208с.

  Ты сама. Ремонт своими руками.-М., 2007.-96с.

  Большая книга домашнего парикмахера.-М., 2007.- 576с.

  5. Здоровя. Медичні науки

  Вплив харчування на здоров'я людини: Підруч.-Чернівці, 2006.-500с.

  6/8 Суспільні та гуманітарні науки

  63. Історія

  Ботсвейн Тим, Никольсон Колин. Греция. История страны.-М., 2007.-512с.

  Крылов-Толстикович А. Петр носит Prada.-М., 2007.-288с.

  Миронов И.Б. Роковая сделка: Как продавали Аляску.-М., 2007.-288с.

  Штепа П. Московство: Його походження, зміст, форми й історична тяглість.-Дрогобич, 2007.-412с.

  Антошкіна Л.І., Мурзін В.Ю. Історія та культура давнього населення України та правові норми археологічної спадщіни: Навч.-метод.посіб.-Донецьк, 2006.-95с.

  Бастрыга И.М. Между прошлым и будущим.-Запорожье, 2007.-224с.

  Білоцерківський В.Я. Історія України: Навч. посіб.-К., 2007.-536с.

  Боряк О.О. Україна: Етнокультурна мозайка.-К., 2006.-328с.

  Грушевський Марко Дитина у звичаях і віруваннях українського народу.-К., 2006.-256с.

  Дєн Майя Рядовой по имени Иван: Документ.повесть об Иване Денисове.-Запорожье,2007.-55с.

  Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла, Величка, Грабянки.-К., 2006.-976с.

  Історія українського козацтва: Нариси у 2-х томах.-К., 2007.-724с.

  Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України: Підручник.-К., 2006.-412с.

  Ланавейчик Вл., Лановейчик Л. Без прошлого не может быть будущего. К 180-летию Бердянска.-Бердянск, 2007.-64с.

  Михайличенко В., Денисов Е., Тишаков М. Бердянск. Взгляд через столетия: Историч.справочник.-Бердянск, 2007.-432с.

  Огиенко Н. С чего начинается Родина?.-Бердянск, 2006.-166с.

  Пам'ять заради майбутнього. Про діяльність Української спілки в'язнів – жертв нацизму та спогади.Книга2.-К., 2006.-768с.

  Пасічник М.С. Історія України: Державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навч.посіб.-К., 2006.-735с.

  Реабілітовані історією. Запорізька обл.-Запоріжжя, 2006.-719с.

  Шмідт Аксель Україна. Країна майбутнього.-Ужгород, 2006.-88с.

  Юрій М.Ф. Історія України: Навч.посіб.-К., 2007.-248с.

  Бердянськ. Бюджет міста 2007рік.- Бердянськ, 2007.-256с.

  Бердянськ – скарбниця духовності і культури.-Бердянськ, 2007.-36с.

  Бердянску 180. К 180-летию основания города Бердянска.-Бердянск, 2007.-362с.

  Ноздрина Л.Ф. Записки краеведа. К 180-летию основания Бердянска.-Бердянск, 2007.-306с.

  Сукач Г.Б. Бердянск и бердянцы. Книга 1.-Бердянск, 2007.-68с.

  65. Економіка

  Дахно І.І. Міжнародна економіка:Навч.посіб.-К., 2006.-248с.

  Дахно І.І. Світова економіка:Навч.посіб.-К., 2006.-264с.

  Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія:Підруч.-К., 2006.-432с.

  Мельник Л.Г. Екологічна економіка:Підручник.-Суми, 2006.-367с.

  Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально трудові відносини:Навч.посіб.-Львів, 2007.-260с.

  Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва:Підруч.-Львів, 2006.-400с.

  Примак Т.О. Економіка підприємства:Навч.посіб.-К., 2006.-210с.

  Романенко О.Р. Фінанси:Підручник.-К., 2006.-312с.

  Скібіцька Л.І. Діловодство:Навч.посіб.-К., 2006.-224с.

  Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система:Навч.посіб.-К. -, 2006.-240с.

  Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз:Навч.посіб.-К., 2006.-224с.

  Управління персоналом:Навч.посіб.-К., 2006.-504с.

  Шахрай В.М. Технології соціальної роботи:Навч.посіб.-К., 2006.-464с.

  Економіка підприємства:Підручник.-Львів, 2007.-580с.

  66. Політика

  Безродний Е.Ф., Уткін О.І. Історія політичних вчень:Навч.посіб.-К., 2006.-432

  Симоненко Петр Бедные и богатые. Политик о политике:Сборник.-К., 2007.-512с.

  Україна на шляху до Європи.-К., 2006.-496с.

  67. Держава і право

  Європейський суд з прав людини:Організація, діяльність, процес.-К., 2005.-168с.

  Закон України про вибори народних депутатів України.-К., 2007.-192с.

  Великий енциклопедичний юридичний словник.-К., 2007.-992с.

  Господарський процесуальний кодекс України:Офіц.видання.-К., 2006.-200с.

  Дахно І.І. Історія держави і права:Навч.посіб.-К., 2006.-408с.

  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності:Навч.посіб.-К., 2006.-278с.

  Кодекс адміністративного судочинства України:Офіц.видання.-К., 2006.-168с.

  Костенко О.Б. Основи правознавства:Посіб.-К., 2007.-600с.

  Костюченко О.А. Банківське право України:Підруч.-К., 2006.-624с.

  Основи демократії. Права людини та їх забеспечення в умовах суспільних змін:Навч.посіб.-К., 2006.-215с.

  Право соціального забеспечення:Навч.посіб.-К., 2006.-496с.

  Основи правознавства:Навч.посіб.-Львів, 2007.-468

  Ротань В.Г. та ін. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю.-К., 2007.-994с.

  Юридический МИКС для бухгалтера, руководителя, предпринимателя.-Харьков, 2006.-224с.

  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист:Підручник.-К., 2007.-487с.

  Халмурадов Б.Д. Безпека життедіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях:Навч.посіб.-К., 2006.-138с.

  Шоботов В.М. Цивільна оборона:Навч.посіб.-К., 2006.-438с.

  71. Культура

  Золотая коллекция идей детского досуга.-М., 2007.-128с.

  Косинова Е.М. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для самых маленьких.-М., 2007.-192с.

  Никитина М.В. Ребенок за компьютером.-М., 2006.-288с.

  Новиков С. Веселые сценарии ко всем праздникам.-М., 2006.-320с.

  Педагогіка:Христоматія.-К., 2006.-700с.

  Соціальна педагогіка:Теорія і технологія:Підручник.-К., 2006.-316с.

  76. Засоби масової інформації

  БочелюкВ.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство:Навч.посіб.-К., 2006.-208с.

  Українське телебачення. Вчора, сьогодні, завтра.-К., 2006.-648с.

  81. Мовознаваство

  Брайчевський М.Ю. Походження слов'янської писемності.-К., 2007.-154с.

  Даль В.И. Иллюстрированный толковый словарь живого великорусского языка. А-Я. Современная версия.-М., 2007.-896с.

  Дудик П.С., Литовченко В.М. Сучасна українська мова:Завдання і вправи:Навч.посіб.-К., 2007.-264с.

  Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови:Навч.посіб.-К., 2007.-160с.

  Ковтюх С.Л. Репетитор:Навч.посіб.з практичн.курсу укр.мови.-К., 2007.-592с.

  Кочерган Н.П. Основи зіставного мовознавства:Підручник.-К., 2006.-424с.

  Левицький А.Є. та ін. Вступ до мовознавства:Навч.посіб.-К., 2006.-104с.

  Українська ділова і фахова мова:практич.посіб.на щодень.-К., 2007.-672с.

  82. Фольклор

  Знайшов – не скач, загубив не плач:Українські прислів'я.-К., 2006.-318с.

  Мудрість народна – мудрість міжнародна: Прислів'я, приказки.-Чернівці, 2006.-256

  83.Літературознавство

  Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури 17-18ст.:Навч.посіб.-К., 2007.-292с.

  Давиденко Г.Й., Стельчук Г.М. Історія зарубіжної літер.ХХс.:Навч.посіб.-К, 2007.-504с.

  Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літер. ХІХ початку ХХ ст.:Навч.посіб.-К., 2007.-400с.

  Колотілова Н.А. Риторика:Навч.посіб.-К., 2007.-232с.

  Михалков С.В., Михалков М.в. Два брата – две судьбы:Мемуары.-М., 2006.-447с.

  Тодоров Ц. Поняття літератури та інш.есе.-К., 2006.-162с.

  Гундорова Т.І. Невідомий Іван Франко.-К., 2006.-360с.

  Дзюба І.М. Україна у пошуках нової ідентичності:Статті, виступи.-К., 2006.-848с.

  Історія української літератури та літературно – критичної думки перш.пол.ХІХст.:Підручник.-К., 2006.-392с.

  Філоненко С.О. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ століття: Монографія.-К., 2006.-158с.

  84. Художня література

  Аксенов С. Черный квадрат.-К., 2006.-104с.

  Андрухович Ю.І. Таємниця:Замість роману.-Харків, 2007.-478с.

  Бідняк Г.П. Перлина Приазов'я:Вірші та пісні.-Дніпропетровськ, 2007.-120с.

  Будівничий української державності:Хрестоматія політологічних статей І.Франка.-К.,2006.-640с.

  Воловик В.И. Неземная любовь:Роман-легенда.-Запорожье, 2007.-304с.

  Верховень В. Абетка для малят.-Харків, 2006.-64с.

  Джаббарова О. Зоряні спалахи серця:Лірика.-Бердянськ, 2007.-70с.

  Жадан С. Депеш мод.-Харків, 2005.-228с.

  Жадан С.В. Капітал:Збірник.-Харків, 2006.-797с.

  Заболотный В. Царапины:Стихи.-Харьков, 2007.-56с.

  Іванина Василь Любов і смерть узурпатора:Роман.-К., 2006.-224

  Кешеля Д.М. Осінь Великих Небес, або Прирічанські характери:Роман народ.життя.-Ужгород, 2006.-400с.

  Лубківський Р.М. Громове дерево:Вибрані твори.-К., 2006.-525с.

  Медвідь В.Г. Збираючі каміння:Романи.-К., 2006.-864

  О. муза рифмы, дай мне слово:Поэтическ.сборник бердянских авторов.-Бердянск, 2007.-276с.

  Стельмах Я.Н. Митькозавр із Юрківки:Повість та оповідання.-Харків, 2006.-223с.

  Тарасюк Г.Т. Янгол з України:Маленькі романи, новели.-К., 2006.-432с.

  Аксенов В.П. Остров Крым:Роман.-М., 2007.-400с.

  Акунин Б. Нефритовые четки. Приключения Эраста Фандорина в ХІХвеке:Роман.-М., 2007.-704с.

  Бах Ричард Дар тому, кто рожден летать:Рассказы.-М., 2007.-256с.

  Зальтен Ф. Бембі: Лісова казка.-К., 2006.-80с.

  Збірка поетів Іспаніі та Латинської Америки.-К., 2006.-216с.

  85. Мистецтво

  Брет Д. Марлен Дитрих.-М., 2007.-352с.

  Верделли Амилькале Рисунок. Исскуство рисунка.-М., 2006.-160с.

  Лопатин А.А. Эдита.-М., 2007.-448

  Винниченко В. Володимир Винниченко – художник.-К., 2007.-224с.

  Замки та фортеці:Альбом.-К., 2007.-352с.

  86. Атеїзм. Релігія.

  Лиман І.І. Державна церква і державна влада: Південна Україна(1775-1861).-Запоріжжя, 2006.-400с.

  Лиман І.І. Російська православна церква на півдні України останньої чверті18-19ст..-Запоріжжя, 2004.-448

  87. Філософія

  Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник.-К., 2007.-483с.

  Ницше Ф. Веселая наука. Злая мудрость.-М., 2007.-528с.

  Пустовит А.В. Этика и эстетика. Наследие Запада. История красоты и добра:Уч.пос.-К., 2006.-680с.

  88. Психологія

  Большая энциклопедия психологических тестов.-М., 2007.-416с.

  Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Педагогічна психологія: Навч.посіб.-К., 2006.-248с.

  Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник.-К., 2007.-968с.

  Орлянський В.С. Конфліктологія: Навч.посіб.-К., 2007.-160с.

  Тлумачний російсько – український словник психологічних термінів.-К., 2007.-512с.

  Шадських Ю.Г. Психологія і педагогика: Навч.посіб.-Львів, 2007.-320с.

  Універсальна література

  92. Довідкові видання

  Автомобіль.-Харків, 2006.-318с.

  Большая книга интересных фактов: Науч.-популяр.изд.для детей.-М., 2006.-240с.

  Запорожская область: Иллюстрированная энциклопедия .том1.-Запорожье, 2005.-340с.

  Запорожская область: Иллюстрированная энциклопедия .том2.-Запорожье, 2005.-176с.

  Історія України.-Харків, 2006.-319с.

  Країни світу: Азія.- Харків, 2006.-319с.

  Країни світу: Америка. Австралія. Океанія.-Харків, 2006.-318с.

  Країни світу: Африка.- Харків, 2006.-317с.

  Країни світу: Європа.-Харків, 2006.-319с.

  Література України.-Харків, 2006.-319с.

  Низовский А.Ю. Сто великих чудес Украины.-К., 2007.-417с.

  Сто великих музеев мира.-М., 2006.-480с.

  Сто великих режиссеров.-М., 2006.-480с.

  Сто великих событий ХХ века.-М., 2007.-480с.

  Сто видатних українців.-К., 2006.-494с.

  Україна.-Харків, 2006.-319с.

  Україна: Повна енциклопедія.-Харків, 2006.-463с.

  Українські традиції і звичаї.-Харків, 2006.-318с.

  Шишов А.В. 100 великих казаков.-М., 2007.-480с.

  Етикет .-Харків, 2006.-317  Используются технологии uCoz

  © ЦБС

  Используются технологии uCoz