на berd-lib2006.narod.ru
           на Ќарод.–у
                   на яндексе

≤нтернет-÷ентр створено на кошти, ¤к≥ вид≥лен≥ ѕосольством —Ўј в ”крањн≥ ÷ентральн≥й б≥б≥лотец≥, ¤к переможцю у конкурс≥ проект≥в У≤нтернет дл¤ читач≥в публ≥чних б≥бл≥отекФ LEAP-III та Connect

ѕравила користуванн¤ ≤нтернет-÷ентром ÷ентральноњ м≥ськоњ б≥бл≥отеки.

≤нтернет-÷ентр входить до складу ÷ћЅ ≥м. Ќ.  .  рупськоњ. …ого робота регулюЇтьс¤ «аконами ”крањни Уѕро б≥бл≥отеки ≥ б≥бл≥отечну д≥¤льн≥стьФ, Уѕро ≥нформац≥юФ, Уѕро науково-техн≥чну ≤нформац≥юФ, У—татутом б≥бл≥отекиФ, Уѕравилами користуванн¤Ф та ≥ншими нормативними ≥ технолог≥чними документами.

1. ѕризначенн¤ ≤нтернет-÷ентру

ќсновна мета центру Ц наданн¤ читачам б≥бл≥отеки безкоштовного доступу до ≥нформац≥йних ресурс≥в мереж≥ ≤нтернет.

2. –ежим роботи ≤нтернет-÷ентру

≤нтернет-÷ентр працюЇ зг≥дно з граф≥ком роботи б≥бл≥отеки - з 9:00 до 17:00

¬их≥дн≥-п'¤тниц¤, субота. ƒень запису Ц четвер.

ќстанн≥й день м≥с¤ц¤-сан≥тарний день, ¤кщо в≥н випадаЇ на четвер Ц запис на тиждень все одно проводитьс¤.

–ежим роботи у св¤тков≥, передсв¤тков≥, сан≥тарн≥ дн≥ та у л≥тн≥й пер≥од встановлюЇтьс¤ адм≥н≥страц≥Їю ÷Ѕ—.

ѕро зм≥ни в режим≥ роботи читач≥ ≥нформуютьс¤ за допомогою оголошень.

3. ѕор¤док наданн¤ послуг ≤нтернет-÷ентру

3.1. ѕослуги надаютьс¤ читачам ÷ћЅ при на¤вност≥ посв≥дченн¤ особи.

3.2.  ожен пост≥йний читач б≥бл≥отеки маЇ право на 1 (одну) годину роботи в ≤нтернет-÷ентр≥ прот¤гом тижн¤.

3.3. ” розпор¤дженн¤ читача надаЇтьс¤ одне робоче м≥сце, ¤ке п≥дключено до мереж≥ ≤нтернет по протоколу http://.

3.4.  ористувач центру маЇ право звертатис¤ за консультац≥Їю до чергового фах≥вц¤. ќднак консультац≥њ надаютьс¤ в м≥н≥мальних обс¤гах. ѕерсонал центру не зд≥йснюЇ навчанн¤ користувач≥в роботи з компТютером.

3.5. ѕослуги ≤нтернет-÷ентру надаютьс¤ за попередн≥м замовленн¤м особисто. «амовленн¤ по телефону не приймаютьс¤.

ƒень запису: четвер Ц на весь наступний тиждень.

якщо користувач зап≥знюЇтьс¤ б≥льше н≥ж на 10 хвилин, його час може бути передано ≥ншому, без будь-¤коњ компенсац≥њ.

4. ¬имоги до читач≥в

4.1. ¬≥дв≥дувач ≤нтернет-÷ентру зобовТ¤заний виконувати правила користуванн¤ ≤нтернет-центром, та розпор¤дженн¤ (вказ≥вки) прац≥вник≥в центру.

4.2. ¬≥дв≥дувач ≤нтернет-÷ентру повинен хоча б у м≥н≥мальних обс¤гах ум≥ти працювати з компТютером.

4.3. ¬≥дв≥дувач маЇ право на користуванн¤ програмним забезпеченн¤м, встановленим на компТютер≥.

4.4. ¬≥дв≥дувач маЇ право на безкоштовне отриманн¤ ≥нформац≥њ з мереж≥ ≤нтернет дотримуючись чинного законодавства ”крањни.

4.5. ¬≥дв≥дувач центру маЇ право на коп≥юванн¤ отриманоњ ≥нформац≥њ з мереж≥ ≤нтернет лише на нову дискету, ¤кщо таке коп≥юванн¤ не порушуЇ н≥чињх авторських прав. ѕерсонал ≤нтернет-÷ентру й јдм≥н≥страц≥¤ б≥бл≥отеки не несе в≥дпов≥дальност≥ за так≥ порушенн¤.

4.6. ¬≥дв≥дувач центру маЇ право на створенн¤ поштовоњ скриньки на серверу безкоштовного дозволу (Yahoo!, mail.ru, etc.).

4.7. ¬≥дв≥дувач може зайн¤ти робоче м≥сце лише з дозволу прац≥вника центру.

4.8. ѕо зак≥нченн≥ роботи в≥дв≥дувач зобовТ¤заний пов≥домити про це прац≥вника центру без самост≥йного вимкненн¤ компТютера.

4.9. «а одним робочим м≥сцем може знаходитис¤ не б≥льше двох в≥дв≥дувач≥в.

4.10. ¬≥дв≥дувач ≤нтернет-÷ентру повинен оч≥кувати сеансу роботи за межами центру.

4.11. Ќа вимогу прац≥вника центра в≥дв≥дувач повинен зв≥льнити робоче м≥сце, або залишити прим≥щенн¤ центру.

5. «аборон¤Їтьс¤

5.1. «м≥нювати конф≥гурац≥ю файл≥в програмного забезпеченн¤ (встановленн¤ нового) на робочоњ станц≥њ.

5.2.  оп≥ювати ≥нформац≥ю на жорсткий диск з приватних дискет.

5.3. «аписувати велик≥ обс¤ги ≥нформац≥њ з мереж≥ ≤нтернет на компТютер без дозволу прац≥вника центра, а також користуватис¤ програмами - даунлоудерами (NetVamp., Mass Downloader and etc.).

5.4. ѕ≥дключати додатков≥ пристроњ до компТютера.

5.5. —амост≥йно вмикати та вимикати компТютер.

5.6. ѕередавати по мереж≥ ≥нформац≥ю, ¤ка принижуЇ людську г≥дн≥сть та честь абонент≥в мереж≥, м≥стить в соб≥ заклики до насилл¤, до антиур¤дових д≥й, до розпалюванн¤ м≥жнародноњ ворожнеч≥, а також, ≥нформац≥ю, котра, зг≥дно чинному законодавству не п≥дл¤гаЇ експорту.

5.7. ѕриносити з собою ≥ вживати њжу та напоњ.

5.8. “оркатис¤ руками екрану мон≥тора.

5.9. ¬икористовувати ресурси ≤нтернет-центру з комерц≥йною метою.

5.10. –озкладати на робочому м≥сц≥ особист≥ реч≥, ¤к≥ заважають в≥дв≥дувачам, або можуть спричинити ушкодженн¤ обладнанню центра.

5.11. —воњми д≥¤ми заважати ≥ншим в≥дв≥дувачам.

5.12. ѕошук та розповсюдженн¤ ≥нформац≥њ, ¤ка маЇ порнограф≥чний зм≥ст.

 атегорично заборон¤Їтьс¤ намагатис¤ самост≥йно усувати несправност≥, ¤кими б незначними вони не здавалис¤.

5.13.  ористуватис¤ ≤–-телефон≥Їю, ≤нтернет-≥грами, груп-чатами. —криньки дл¤ електронноњ пошти в ÷ентр≥ не надаютьс¤.

6. ¬≥дпов≥дальн≥сть

6.1. ” випадку недотриманн¤ правил користуванн¤ ≤нтернет-÷ентром в≥дв≥дувач може бути позбавлений права подальшого користуванн¤ послугами ≤нтернет-центру (тимчасово або назавжди).

6.2. ” випадку зл≥сного порушенн¤ правил користуванн¤, що призвели до матер≥альних збитк≥в, порушник несе особисту в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно чинного законодавства, а також позбавлений права користуванн¤ б≥бл≥отекою.

¬≥дв≥дувач≥ мають право також висувати поради, ¤к≥ будуть з розум≥нн¤м розгл¤нут≥ прац≥вниками ≤нтернет-÷ентру.

© ÷Ѕ—

Используются технологии uCoz